Ansatte

Vi tilstreber et godt psykososialt arbeidsmiljø, hvor både arbeidstakere og arbeidsledere trives med arbeidet og det sosiale fellesskapet, hvor den enkelte kan mestre tilrettelagte og forutsigbare arbeidsoppgaver, hvor inkludering og tilbakemelding er en viktig del av hverdagen.

Våre ansatte er unikt opptatt av å forbedre den enkeltes livssituasjon.

Hvem kan søke plass?

  • Yrkeshemmede med trygdeytelser, eller rettighet til slike, kan søke inn i VTA/AFT
  • Deltakere på Styltemakeriet bestemmes av helse- og sosialetaten i kommunen.
  • Skoleelever får plass etter avtale mellom skole og bedrift.
  • Hospitanter får plass etter avtale med NAV.
  • I samarbeid med voksenopplæringen er det mulighet for arbeidstrening for fremmedspråklige.
  • Kommunale plasser i samarbeid med OS kommune

Arbeidsledere: 56304180 hovednummer


Daglig leder: