skip to Main Content

Os Asvo AS har sine røtter tilbake til Gåssand Dagsenter, en stiftelse under Røde Kors, etablert i 1975. I 1988 flyttet dette tilbudet til Oshaugen og ble hetende Oshaugen Produksjonsverkstad.

I forbindelse med HVPU reformen i 1991 ble navnet igjen endret, denne gangen til Oshaugen Verkstad AS, og fikk status som PV (produksjonsverksted)

I 1997 flyttet bedriften inn i våre nåværende lokaler i Os Næringspark.

Ved overgang til ASVO(arbeidssamvirke i offentlig sektor) i 1999, ble også det kommunale Styltemakeriet innlemmet i
bedriften, som da fikk navnet endret til Os Asvo AS.

Siden 1999 er antallet tiltaksplasser, plasser for skoleelever og kommunale plasser økt betydelig i takt med bedret arbeidstilgang og arealutvidelser. Denne gode utviklingen forventes å fortsette.

GÅSSAND DAGSENTER

OSHAUGEN VERKSTED

Back To Top