skip to Main Content

Os Asvo AS har sine røtter tilbake til Gåssand Dagsenter, en stiftelse under Røde Kors, etablert i 1975. I 1988 flyttet dette tilbudet til Oshaugen og ble hetende Oshaugen Produksjonsverkstad.

I forbindelse med HVPU reformen i 1991 ble navnet igjen endret, denne gangen til Oshaugen Verkstad AS, og fikk status som PV (produksjonsverksted)

I 1997 flyttet bedriften inn i lokaler i Os Næringspark.

Ved overgang til ASVO(arbeidssamvirke i offentlig sektor) i 1999, ble også det kommunale Styltemakeriet innlemmet i
bedriften, som da fikk navnet endret til Os Asvo AS.

Siden 1999 er antallet tiltaksplasser, plasser for skoleelever og kommunale plasser økt betydelig i takt med bedret arbeidstilgang og arealutvidelser.

I denne perioden har vi også utviklet en markedstilpasset og variert produksjon innenfor et bredt spekter, med fokus på underleveranser til lokal industri.

I 2016 flyttet vi inn i våre egne moderne lokaler i Industrivegen 96. Som resultat av dette ble Industrivegen AS opprettet, et heleid datterselskap som leier ut nybygget til OS Asvo og OS kommune.

I 2017 ble OS Asvo og Asvo Fusa slått sammen, men fortsetter som selvstendige aksjeselskap på hver sin side av fjorden.

I dag har vi 51 VTA plasser, 9 AFT plasser( i samarbeid med Crux) 5 kommunale plasser, 4 plasser gjennom psykiatritjenesten og et varierende antall elevplasser gjennom fylkeskommunen. Vi har også samarbeid med flyktningetjenesten og er en godkjent lærebedrift.

Til sammen er det 18 fast ordinært ansatte.

Gåssand Dagsenter

Oshaugen Verksted

Os Næringspark

Industrivegen 96.

Back To Top