Strategi 2015- 2020

Gjennom vårt arbeid med strategiplanen for 2012-2014 har vi identifisert noen hovedpunkter som definerer hvem vi er og hva vi skal gjøre. Alle ansatte har vært aktivt med i utformingen av planen som skal reviderers årlig av styret.

Visjon:

En ledende og fleksibel arbeidsmarkedsbedrift

Kjernevirsomhet:

Os Asvo skal være en ledende aktør som arbeidsmarkedsbedrift i Bjørnefjordsregionen gjennom samhandling med nære og valgte relasjoner

Os asvo skal være en tydelig og anerkjent produksjonsbedrift i markedet

Os Asvo skal være en kunskapsbedrift som leverandør av tilretteleggingtjenester for yrkeshemmede

Verdier:

Våre verdier skal prege Os Asvo i strategisk tenkning, i organisatorisk bygning, i hverdagen gjennom ledelse og anerkjenelse av medarbeiderne. Begrepet har betydning både innad i bedriften og utad i markedet. Verdiene matcher eiernes verdigrunnlag. Vårt etiske regelverk er tuftet på våre verdier:

  • anerkjennelse
  • utvikling
  • meistring
  • kvalitet

Kvalitetspolitikk:

" være unikt opptatt av å forbedre livskvaliteten til arbeidstagerne, samt ballansere fleksibilitet og nærhet til omgivelsene gjennom samspill og kontinuerlig forbedring "

.