Miljøregler

• Vi tar hensyn til hverandre og viser respekt for kollegaene våre i alle situasjoner!
• Vi behandler andre som vi vil bli behandlet selv!
• Vi diskriminerer hverandre ikke på grunnlag av kjønn, rase, alder, rase religion eller seksuell legning!
• Vi holder det vi lover!
• Vi gir klare tilbakemeldinger når noe er greit eller leit!
• Vi stiller presis på jobb og holder pausetidene!
• Vi holder det ryddig rundt oss!
• Vi bruker mobilen i pausene og ikke i arbeidstiden!
• Vi avslutter uken med fredagskos!
• Vi jobber på Os Asvo og er stolte av det!